Poznań - tablica upamiętniająca siedzibę Biura Wydziału Wykonawczego poznańskiej Rady Robotników i Żołnierzy

plaque

Poznań, woj. wielkopolskie

Poznań, ul. Fredry 10

  • fot. Andy
  • fot. Krzysztof Piechocki

Na prawo od wejścia do gmachu Collegium Maius 11 XI 1988 r. wmurowano metalową tablicę (proj. Stanisław Mystek) upamiętniającą miejsce, gdzie od 11 XI 1918 do 11 I 1919 r. znajdowała się siedziba Biura Wydziału Wykonawczego poznańskiej Rady Robotników i Żołnierzy. Rada m.in. dała początek procesom repolonizacyjnym i wywarła duży wpływ na wzrost dążeń wyzwoleńczych Polaków pod zaborem pruskim.

Users voice... (Add)

  1. Klfox
  2. DanielZM
  3. andrzej_budzinski

Add your review

Login to add a review