Żar-Kamień

top

Ponikiew, wadowicki, województwo małopolskie

ŻAR – KAMIEŃ, 665 m n.p.m. – szczyt nad Ponikwią, na mapach austriackich i polskich do 1980 r. i wśród ludności szczyt ten zawsze nosił nazwę „Żar”, na mapie „Beskid Mały” z 1980 r. pojawiła się nazwa „Kamień” znana ludności. W rejonie tym występują skałki i może dlatego czasem ludność mówi o tej górze „Kamień”, ale cały masyw nad Ponikwią wraz z drugim szczytem 671 m, położonym na płd. od szczytu 665 m, zawsze nazywał się i nazywa Żar; dla odróżnienia niższego wierzchołka od wyższego, można wprowadzić w odniesieniu do szczytu 665 m nazwę Żar-Kamień.

Add your review

Login to add a review