• name: Czerwony szlak rowerowy: Chwalim - Przewóz
  • length: 23,2 km
  • marks: rowerowy red