Czarny szlak pieszy Unisław - Unisław

Szlak ma długość 3 km i wiedzie z miejscowości Unisław do wczesnośredniowiecznego grodziska koło Unisławia, ma swój początek na skarpie Doliny Dolnej Wisły. Administratorem szlaku jest Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu. 

Login to add your trail record!

This trail has no photos yet

Add your review

Login to add a review