Czarny szlak pieszy "Więcborski" (Więcbork - Zabartowo)

Początek szlaku: miejscowość Więcbork

Koniec szlaku: miejscowość Solec Zabartowo

Długość szlaku: około 20 km

Przebieg trasy: Więcbork - Karolew - Pęperzyn - Zabartowo

Szlak rozpoczyna w Więcborku, skąd udajemy się do Góry św. Katarzyny, a następnie do Śmiłowa. Następnie kierujemy się w kierunku Jastrzębca i dochodzimy do Karolewa, stamtąd na cmentarz pomordowanych i przez miejscowość Pęperzyn do Zabartowa, gdzie szlak się kończy. Szlak bardzo słabo oznakowany. 

Login to add your trail record!

This trail has no photos yet

Add your review

Login to add a review