Czarny szlak rowerowy: Śliwice - Śliwiczki

Czarny szlak rowerowy z Śliwice do miejscowości Śliwiczki. Trasa prowadzi głównie przez lasy oraz tuż obok jeziora Brzeźno i jeziora Trzcianno.

Śliwice

  • kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej wybudowany w latach 1830-1833, w stylu neogotyckim,
  • ruiny koscioła ewangelickiego wybudowanego w latach 1896-1897, funkcjonujący do 1945 roku.

This trail has no photos yet

Add your review

Login to add a review