Kasina Wielka - Dom Rekolekcyjny (schronisko) pod Śnieżnicą - Śnieżnica - Kasina Wielka

Okrężny szlak z Kasiny Wielkiej poprzez Dom Rekolekcyjny (schronisko) pod Śnieżnicą, Śnieżnicę, aby powrócić do Kasiny Wielkiej.

Add your review

Login to add a review