Łącznik do Leniszek

Trail number: EWE-221y/3

Szlak zaczyna się przy węźle szlaków rowerowych Swiątkowie Węzeł (00,00) przebiegają tu szlaki: zielony relacji Skomlin– Konopnica i czarny relacji Świątkowie PKS – Łęki Małe). Od węzła jedziemy na wschód do Mostu na rz. Oleśnica. Granica Powiatów (01,20), który przejeżdżamy wjeżdżając w las. Nadal utrzymujemy kierunek południowo wschodni i docieramy do węzła szlaków rowerowych Leniszki Las Węzeł (04,40), przebiega tędy szlak zielony relacji Skomlin – Konopnica. Tutaj kończy lub rozpoczyna się szlak żółty.

Login to add your trail record!

This trail has no photos yet

Add your review

Login to add a review