Ścieżka historyczno - przyrodnicza "Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach"

Ścieżka historyczno - przyrodnicza prowadzi przez las mieszany w okolicy wsi Łambinowice. Jest to miejsce pamięci narodowej, ponieważ przez 150 lat znajdował się tu poligon wojskowy a podczas kolejnych wojen obozy jenieckie.

Ciekawe miejsca na trasie szlaku (podane są po kolei):

  • Stary Cmentarz Niemiecki
  • Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Obóz Pracy w Łambinowicach
  • Ochrona przeciwpożarowa
  • Pomnik Powstańców Warszawy
  • Pomnik Martyrologii Jeńców Wojennych
  • Cmentarz Jeńców Radzieckich
Łambinowice:
  • dom zakonny elżbietanek
  • park podworski
  • kościół św. Marii Magdaleny

This trail has no photos yet

Add your review

Login to add a review