no indication

W poszukiwaniu szlaków

Krótka rowerowa wycieczka w poszukiwaniu szlaków zakończyła się połowicznym sukcesem. Szlaków nie było (a nie wierzyłem mapie), za to teren dopisał urozmaiceniem, z brodem na asfaltowej drodze w punkcie kulminacyjnym.

Login to add your trail record!

Add your review

Login to add a review