no indication

Wisła Dziechcinka-Stożek Mł-Stożek Wlk-Kiczory-Kubalonka-Koźińce-Wisła Głębce-parking

1.Wisła Dziechcinka(parking/Kościół Baptystów )-trasę rozpoczynamy na parkingu tuz obok kościoła przy ul. Dziechcinka. idąc szlakiem żółtym[czas przejścia odcinka ok 110min]o długości ok 5,5km docieramy do kolejnego punktu trasy..2.Stożek Mały- szlakiem czerwonym o dł. ok 1,5km do..3.Stożek Wielki- szlakiem czerwonym o dł. ok 2km do..4.Kiczory-szlakiem czerwonym o dł. ok 5,4km do..5.Przełęcz Kubalonka-szlak zielony o dł. ok 3,5km do..6.Wisła os. Głębce/skrzyżowanie z Kasztanową - wzdłuż drogi DK 941 o dł. ok 4,2km7.Dziechcinka/parking - KONIEC)błędny odczyt szybkosci i czasu trwania

Login to add your trail record!

This trail has no photos yet

Add your review

Login to add a review