no indication

WNGiG UAM Poznań

Nowe Technologie w Turystyce- ćwiczenia.  

Szlak prowadzący od głównego wejścia na Wydział Geografii, wokół budynku Geologii do tylnego wejścia na Wydział Geografii.

Login to add your trail record!

This trail has no photos yet

Add your review

Login to add a review