Zielony szlak Konopnica - Świątkowice - Skomlin

Trail number: EWI-11

Szlak prowadzi przez duży obszar Ziemi Wieluńskiej, łączy piękne nadwarciańskie krajobrazy, drewniane kościoły typu wieluńskiego, dwory, a kończy się w Skomlinie, w pobliżu unikalnego, XVIII-wiecznego drewnianego spichlerza.

This trail has no photos yet

Add your review

Login to add a review