Zielony szlak pieszy: Gaiki - Zapora

Zielony szlak prowadzi w swej "górskiej" części drogami gruntowymi, w dolnej części prowadząc zwykłymi ulicami. Szlak w swej górnej części może być nieprzetarty zimą.

Add your review

Login to add a review