Zielony szlak rowerowy: Wilkanowo - Olcha

Zielony szlak rowerowy ze wsi Wilkanowo do wsi Olcha. Trasa prowadzi głównie przez tereny leśne.

Wilkanowo

  • kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezus,
  • Góra Wilkanowska - najwyższe wzniesienie w Wale Zielonogórskim (221 m n.p.m.) oraz na Wzgórzach Piastowskich. Jest to również jedno z najwyższych wzniesień w województwie lubuskim.
Olcha
  • kościół pw. Najświętszej Trójcy (dawniej Wszystkich Świętych),
  • pałac, z XVII wieku,
  • leśniczówka i teren skansenu,
  • zespół pałacowy i folwarczny, z XVIII wieku.

This trail has no photos yet

Add your review

Login to add a review