Żółty PTTK - Suchy Obycz - Kopystanka

Długość szlaku: 14 km

Czas przejścia: 3,5 godziny (liczony bez przerw na dłuższy postój)

Obecnie szlak żółty na skutek przeprowadzonych zmian w jego przebiegu łączy dwa znane wzniesienia powiatu przemyskiego: Suchy Obycz i Kopystańkę. Dzięki jego połączeniu ze szlakiem czerwonym i niebieskim turysta ma szansę tworzenia różnych wariantów wycieczek. Szlak biegnie przez stare tereny leśne, pomimo niedługiej trasy zapewnia strome, ale jednocześnie krótkie podejścia na grzbiet Suchego Obycza, czy góry Kanasin. 

  • hike
  • mountain hike

Login to add your trail record!

This trail has no photos yet

Add your review

Login to add a review