forest - trails, guides and outdoor articles

Leśna ścieżka dydaktyczna "Sarbia"

Leśna ścieżka dydaktyczna "Sarbia"

Ścieżka posiada 18 przystanków i 5,3 km długości. N ścieżce można zobaczyć zalesienia śródpolne, odnowienia lasu sztuczne i naturalne, a także warstwową budowę lasu oraz fazy jego rozwoju. Przedstawione są pomniki przyrody, budowa mrowisk oraz potrzeby utrzymywania martwych drzew. Ścieżka jest zlokalizowana przy drodze z Czarnkowa do Piły.

Punkt edukacyjny Łokacz Mały

Punkt edukacyjny Łokacz Mały

Brak dokładnie wyrysowanej ścieżki Ścieżka ma charakter liniowy 2km z dwoma punktami edukacyjnymi. Informacji o lesie udziela nadleśnictwo po uprzednim zgłoszeniu. Ścieżka przebirga 2 km od rzeki Drawy i 2km od jeziora Królewskiego. Do ścieżki można dojśc z Krzyża idąc w kierunku cmentarza koło 2 km

Scieżka dydaktyczna "W dolinie 5 rzek"

Scieżka dydaktyczna "W dolinie 5 rzek"

Brak dokładnie wyrysowanej ścieżki Ścieżka ma długośc 3,5 km i posiada 16 przystanków edukacyjnych. Częściowo biegnie wzdłuż rzeki Czarnej. Zwiedzając ścieżkę zdobywamy wiadomości o uprawie lasu , jego budowie warstwowej o drzewostanie nasiennym, o szkółce leśnej, o pielęgnacji i ochronie lasu. Przy nadleśnictwie utoworzona jest izba edukacyjna. Ściezka znajduje się w miejscowości Lędyczek przy drodze z Jastrowia do Człuchowa, nad rzeką Czarną nad dopływem Gwdy.

Ścieżka "Dębowy Las"

Ścieżka "Dębowy Las"

Brak dokładnie wyrysowanej ściezki Scieżka jest pętlą długości 6 km z 12 przystankami i czasem przejścia 4 godz. (istnieje mozliwość skrócenia drogi). Przy przejściu ściezki poznajemy drzewostany nasienne, młodniki oraz budowę lasu. Na ściezce spotykamy pomniki przyrody, głaz narzutowy "Kwiryn" i rezerwat "Świetlista Dąbrowa". Możemy obejrzeć las - Świetlistą dąbrowę, las łęgowy, również pożarzyska i siedliska wilgotne.Dojazd do ściezki z Olbrzyska około 3 km w kierunku Brączewa do leśniczówki daniele, gdzie można rozpalić ognisko, jest wigwam na 40 osób oraz szereg ławek

Ścieżka dydaktyczna - Jary koło Chalina

Ścieżka dydaktyczna - Jary koło Chalina

Brak dokładnie wytyczonej ścieżki Ścieżka długości około 4 km, ma 12 przystanków. Na ścieżce występuje nagła różnica wysokości około 25 m. Zwiedzamy piękną rynnę polodowcową ze znajdującymi się źródliskami i fragmentami młyna wodnego. Dalej oglądamy rozcięcia erozyjne. Przechodzimy przez odnowienia naturalne lasu bukowego oraz wysoczyznę morenową. Początek przy dworze w Chalinie