Morasko - trails, guides and outdoor articles

WNGIG

WNGIG

Spacer z  Wydziału Nauk Geograficznych do Wydziału Nauk Geologicznych. Spacer rozpoczyna się od tabliczki ze współrzędnymi, a kończy się przy kamieniu Mieszka.