śląskie - trails, guides and outdoor articles

Fragment Szlaku Husarii Polskiej z Rud do rezerwatu "Łężczok"

Fragment Szlaku Husarii Polskiej z Rud do rezerwatu "Łężczok"

Jest to bardzo ciekawy fragment długodystansowego Szlaku Husarii Polskiej, wiodącego z Będzina do położonych tuż przy granicy z Czechami Krzanowic. Nazwa szlaku nawiązuje do słynnej odsieczy Wiednia, gdyż prawdopodobnie tą trasą wędrowały wojska Jana III Sobieskiego na ratunek stolicy Cesarstwa Austriackiego. Opisywany odcinek Szlaku Husarii Polskiej przebiega przez Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” i łączy jego dwie największe atrakcje – pocysterski Zespół Klasztorno – Pałacowy w Rudach oraz rezerwat „Łężczok”, znajdujący się na terenie gminy Nędza w [...]

Zielony szlak rowerowy: "Szlak Początków Górnictwa Węglowego"

Zielony szlak rowerowy: "Szlak Początków Górnictwa Węglowego"

Zabytkowa Kopalnia Ignacy to z pewnością największy zabytek górnictwa na tej trasie. Jest to najstarsza kopalnia w regionie rybnickim, powstała w 1792 roku, czyli między II a III rozbiorem Polski. Początkowo węgiel wydobywano ręcznie, kołowrotami, z czasem głębokość szybów zwiększała się i konieczne było zastosowanie bardziej zaawansowanych rozwiązań. Do dziś na terenie kopalni zachowały się dwa szyby – „Głowacki” z 1900 roku i „Kościuszko”, starszy od iego o 20 lat. Niestety, zwiedzanie szybów nie jest aktualnie możliwe, w maszynowni szybu „Głowacki” zobaczyć można natomiast zabytkową [...]

Zielona trasa rowerowa nr 10 z Rybnika do Suszca, przez Żory

Zielona trasa rowerowa nr 10 z Rybnika do Suszca, przez Żory

Trasa prowadzi głównie przez tereny leśne, zaczyna się w Rybniku, na tzw. Błoniach w dzielnicy Paruszowiec, a kończy w Suszcu, na przystanku kolejowym Suszec Rudziczka. W wielu źródłach trasa ta prowadzi aż do Pszczyny, w praktyce jej ostatnie oznakowanie to właśnie wymieniony wyżej przystanek PKP. Można jednak kontynuować jazdę do Pszczyny wykorzystując najpierw lokalne trasy rowerowe gminy Suszec, a następnie np. niebieską trasę rowerową, tzw. Plessówkę prowadzącą z Pawłowic Śląskich przez Kobiór do samej Pszczyny. Jedną z największych atrakcji opisywanej trasy jest Pojezierze [...]