Spacer - trails, guides and outdoor articles

Dookoła WNGIG

Dookoła WNGIG

Szlak prowadzi od głównego wejścia WNGIG, do Lapidarium, następnie kończy się na tylnym wejściu do WNGIG.