UAM - trails, guides and outdoor articles

Nowe technologie w turystyce

Nowe technologie w turystyce

Trasa powstała w trakcie zajęć z Nowych Technologii w Turystyce, na wydziale nauk Geograficznych i Geologicznych im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.