uczelnia - trails, guides and outdoor articles

WNGiG

WNGiG

Przejście wokół  Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych na potrzeby zajęć dydaktycznych.

WNGiG - UAM

WNGiG - UAM

W ramach zajęć na kierunku Turystyka i Rekreacja spacerem pokonaliśmy trasę wyznaczoną nam wcześniej. Wyruszyliśmy z głównego wyjścia budynku, kierując się w stronę lapidarium by następnie zakończyć trase przy tylnim wejściu do budynku.